Αν η καινοτομία είναι αναπόσπαστο μέρος της εταιρίας σας...βρίσκεστε στη σωστή σελίδα

Τί είναι η καινοτομία

Η καινοτομία έχει ακόμα και θεωρητικό υπόβαθρο...και ιστορία.

Innovation Management

Συμπεριλαμβάνει τεχνικές διαχείρισης καινοτομίας

Στείλτε μας ένα εμαιλ για περισσότερες πληροφορίε

Innovation Policies

Επικεντρώνεται σε εταιρικό ή δημόσιο περιβάλλον δράσης, όπου σχεδιάζοντε σωστά οι πολιτικές που θα βοηθήσουν την καινοτομία να ανθίσει.

Πώς θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε;

Τομείς όπου η καινοτομία μεγαλουργεί...

Τεχνολογία, κινητά τηλέφωνα, υγεία, μεταφορές, ενέργεια, κ.α. πολλά.

Το εμαιλ μας είναι niki.pavlidou@gmail.com